Badania laboratoryjne i w skali makro

Tutaj prowadzimy dyskusje na dowolne tematy, nie mające związku z głównymi kategoriami.