Strona 1 z 1

Outsourcing it w firmie

: 24 paź 2019, 9:50
autor: Bilbo
Zastanawiamy sie nad skorzystaniem w firmie z outsourcingu it.

Jak się na to zapatrujecie?

Re: Outsourcing it w firmie

: 24 paź 2019, 10:44
autor: Natalia
Warto jeśli chcesz zmniejszyć koszta w firmie. Outsourcing obejmuje na przykłąd:
ad­mi­ni­stro­wa­nie sie­cią i ser­we­ra­mi,
bu­do­wa i stała ob­słu­ga in­fra­struk­tu­ry sprzę­to­wej w fir­mie,
pro­gra­mo­wa­nie,
two­rze­nie stron i apli­ka­cji oraz ich te­sto­wa­nie,
ak­tu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia,
kie­ro­wa­nie pro­jek­ta­mi,
usu­wa­nie awa­rii sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia (oraz dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne),
help­desk (bie­żą­ca pomoc użyt­kow­ni­kom),
ar­chi­wi­za­cja da­nych,
kon­sul­ta­cje i do­radz­two IT.

Polecam jednak dobrze zapoznać się z kompetencjami firmy, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z ich oferty w tym zakresie. http://rynekinwestycji.pl/outsourcing-i ... dla-firmy/ Więcej informacji w temacie przeczytasz na tej stronie.

Re: Outsourcing it w firmie

: 23 paź 2020, 8:40
autor: liść
myślę że warto w to zainwestować

Re: Outsourcing it w firmie

: 23 paź 2020, 9:36
autor: mokka
Też tak uważam, bo obsługa it warszawa sprawdza się bardzo dobrze także u mnie ale też w tych większych firmach. Więc jak najbardziej można zdecydować się na outsourcing IT, to wygodna opcja i dla mnie bardzo opłacalna cenowo, nie muszę zatrudniać na stałe specjalisty od IT do firmy.