Co ze ślubem kościelnym?

Tutaj prowadzimy dyskusje na dowolne tematy, nie mające związku z głównymi kategoriami.